SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Predstavljajo osnovna pravila urejanja medsebojnega razmerja z naročnikom in obrtnikom: Boštjan Oblak s.p., pri čemer v osnovi definiramo sestavni del ponudbe, informativni izračun ali pogodbeno poslovanje. Naročnik s plačilom navedenega predplačila, preko elektronske pošte, sms, potrjuje strinjanje z našimi splošnimi pogoji poslovanja, za katere se smatra njegova osveščenost in se z njimi v celoti strinja. Pogoji, ki niso navedeni iz naše strani ne priznavamo, razen v primeru, ko bi bilo tako medsebojno dogovorjeno. Svetujemo vam natančno in razumno branje naših pogojev poslovanja, saj neosveščenost le teh, ni predmet reklamacije. V primeru nejasnosti prosimo za pisno vprašanje preko elektronske pošte: info@mizarstvo-montaza.si in z veseljem vam podamo odgovore na vprašanja.

 

PONUDBA

Glede na povpraševanje iz spletne strani, referenc ali drugih virov po naših izdelkih, običajno naredimo v večini primerov informativni izračun glede na vaše želje in zahteve. Informativni izračun, do našega ogleda situacije ne predstavlja točne ponudbe cen, v grobem pa se na tak način iz naše in vaše strani že lahko ugotovi, če je cenovni rang produkta dostopen vašemu pričakovanju, oziroma finančnih zmožnostih. Za pridobitev informativne ponudbe v vsakem primeru prosimo za osnovne mere (višina, širina, globina) zidne odprtine ali željene dimenzije izdelka. Če je to le možno prosimo za sliko obstoječega stanja zaradi naše lažje predstave o vaši situaciji. V primeru, da govorimo o novogradnji nam lahko posredujete načrte arhitekta ali popis stvari, ki jih potrebujete. V vseh primerih je dobro, če nam lahko posredujete fotografije izdelkov za lažjo predstavo, kaj vam moramo v informativni ponudbi vključiti v znesek za vaš produkt. Željena je čim večja količina informacij o samem izdelku in materialih, ki jih pričakujete. Barvno ali oblikovno ter vrsto lesa lahko definirate pri povpraševanju, v primeru neosveščenosti pa se lahko posvetujemo ali pa za začetek podamo osnovne vrste in ob ogledu še preostale nedorečene stvari skupaj dorečemo. Dobavni rok je na ponudbi naveden in je skladen z dogovorom med naročnikom in obrtnikom: Boštjan Oblak s.p. v primeru dodatnih del ali bilo kakšnih težav se rok dobave lahko podaljša in se naročnika o tem tudi obvesti. Dokler ponudba iz strani naročnika ni potrjena, dobavni roki niso veljavni.

Za daljše roke dobav lahko štejemo naslednje primere:

 • Zakasnitev dobave vgrajenih materialov od podizvajalcev ali dobaviteljev
 • Sprememba delovnega procesa iz strani naročnika
 • Dodatna dela ali težave pri delu iz strani izvajalca
 • Zaradi reševanja težav strojnega parka
 • Izpad delovne sile ali bolezensko stanje
 • Višja sila
 • Kolektivni dopust
 • Nepripravljenost objekta za vgradnjo
 • Dobavitelji ne zagotavljajo komponent za celotno izvedbo

Na račun navedenih primerov, razlogov za podaljšanje roka izdelave, NE priznavamo odškodninskih zahtevkov.

PLAČILNI POGOJI

So lahko predmet medsebojnega dogovora, v osnovnem principu pa pri nas velja pravilo:

50 % avans ob naročilu in preostanek plačila 8 dni (oz. dogovor) po končani izvedbi.

Kupec ima možnost zavrnitve računa v roku 8 dni po prejemu, v nasprotnem primeru račun velja, v celoti sprejet. Dolžnost naročnika je upoštevanje valutnega roka, v primeru neupoštevanja ali neplačila imamo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa. V primeru neplačila in nespoštovanja naročnikovih obveznosti, si pridržujemo pravico do svoje lastnine in jo v skladu s pravilnim postopkom lahko demontiramo, pri čemer kupec mora omogočiti dostop do mesta, kjer se nahaja. Dokler račun v celoti ni poravnan, je kupec dolžan ravnanje z izdelkom, kot dober gospodar. V primeru uveljavitve garancije izdelka, plačilnega roka ne podaljšujemo.

 

MERITEV OBJEKTA

Ob izmeri objekta za izvedbo stojimo sami in za te nepravilnosti tudi odgovarjamo, v primeru naročila iz vaše strani, telefonsko, preko spletne pošte ali drugih medijev pa se odgovornost preloži na tistega, ki meritve, skice, popise opravlja in pošilja. Za nepravilnosti ali nepoznavanje naših detajlov NE odgovarjamo. Morebitne napake v primeru samo-izmere rešujemo z dodatnim plačilom, ki je medsebojno dogovorjeno. Glede na ponudbo in meritve iz naše strani prikažemo povzetek dogovorjenih zadev, v primeru izrisa priložimo skico in končno ceno, ki ne odstopa od navedene. Odstop cene je le v primeru, ko ponudbene pogoje na vašo željo spreminjamo in ste o tem obveščeni, sprememba cene velja tudi v primeru, ko se natančnost izvedenih del cenovno ne da definirati. S plačilom dogovorjenega zneska avansa po ponudbi na naš TRR račun smatramo potrditev ponudbenih pogojev. V kolikor se plačilo ne izvede, smatramo zavrnitev ponudbe. V primeru potrditve informativnega izračuna ustno ali pisno iz strani naročnika, v skladu z dogovorom obiščemo in izvedemo strokovno meritev na objektu, kjer sočasno podamo vse potrebne informacije in tehnične nasvete, v teh primerih smatramo odločitev za izvedbo in potrditev ponujenega (če se tudi mi držimo okvira informativne ponudbe podane predhodno), v primeru odstopa od ponudbe, stroške transporta in urne postavke zaračunavamo.

 

DAVČNE STOPNJE ZA OBRAČUN DDV-ja

Osnovna stopnja ddv RS, 22%

Znižana davčna stopnja ddv RS, 9,5%  je namenjena državljanom Slovenije, katerim izdelamo in vgradimo izdelek za katerega se smatra upravičenost za znižano stopnjo za fizične osebe, katere gradijo stanovanjske objekte znotraj RS, in le ta ne presegajo v večstanovanjski stavbi 120m2, ali enostanovanjski stavbi, ki ne presega 250 m2. Naročnik to dokazuje s potrditvijo ponudbe, kjer je stopnja ddv definirana. Za pravne osebe, katerim dobavimo in vgradimo stavbno pohištvo, navedemo obrnjeno davčno osnovo po 76. a členu ZDDV-1.

 

DETAJLI IZDELKA IN SPLETNE SLIKE

Slike unikatnih izdelkov, ki so plod našega razvoja in idej nikakor ne smete brez našega dovoljenja uporabljati za trženje ali izvedbena dela drugih izvajalcev. Detajle, katere pošiljamo v predogled naročniku, so namenjeni izključno za izvedbo del iz naše strani, ter lažjo predstavo in uporaba le teh brez naše privolitve NI dovoljena. Prav tako ni dovoljeno kopiranje in uporaba slik iz spletnih strani za bilo kakšne komercialne namene.

 

ZAVEZE NAROČNIKA

Naročnik s potrdilom ponudbenih pogojev soglaša z uporabo slikovnega materiala izdelkov, katere lahko podjetje promovira in objavlja na svojih spletnih straneh, saj je do ideje in ugodne rešitve lahko tudi sam na tak način prišel, plačilo ali dodatne ugodnosti iz strani podjetja niso upravičena.

Ponudbe in izdani računi so predmet  poslovne tajnosti katere naročnik ne posreduje tretjim osebam.

 

VGRADNJA IZDELKA

Glede na dolgoletne izkušnje in strokovnost se iz naše strani zavezujemo k najbolje možnemu sistemu za vgradnjo, ki dolgoročno zadovoljuje vaše potrebe, zato je še kako pomembna dobra organizacija in upoštevanje pravil iz strani izvajalca Boštjan Oblak s.p. Za vse izdelke naročene pri nas opravimo dostavo in vgradnjo, ki je strokovna. Po potrebi dotrajane izdelke demontiramo in odpeljemo na deponijo v skladu s ponujeno storitvijo. Naročnik je pred montažo dolžan zaščititi svojo lastnino pred našim prihodom na delih, kjer se izvajajo dela, razen če je to dogovorjeno drugače. V primeru nezaščitenih površin tal, sten, pohištva to naredimo sami z doplačilom, kot dodatna dela. Prav tako pri izvedbi del mora naročnik poskrbeti za nemoteno delovanje monterja, za delo priskrbeti razsvetljavo in električno napeljavo, ter dostop. V primeru odhoda z objekta (pavza, malica) ne odgovarjamo za lastnine v prostorih, ravnanje iz naše strani izvršujemo glede na željo naročnika. Primer poškodbe iz naše strani iz malomarnosti popravimo ali krijemo mi. Na morebitno inštalacijo talnega gretja, elektrike, voda itd.. je naročnik dolžan opozoriti monterja in mu zagotoviti primerno sliko ali razlago za izogib dodatnim težavam., kot je poškodovanje inštalacije ali preboj. Prav tako je dolžnost naročnika opozoriti na nepravilnosti izvedbe pri opravljanju sprotnih del monterja v primeru, da tako smatra, v primeru prezračevanja je potreba po prehodu zraka med prostori, na to moramo biti opozorjeni pred naročilom in seveda v tem primeru zvočna prehodnost ni predmet reklamacije. Blago, ki je dobavljeno iz naše strani mora naročnik ob koncu vgradnje temeljito pregledati in morebitne napake takoj javiti monterju, kasnejših reklamacij zaradi deformacij ali nepravilni uporabi drugega povzročitelja ne priznavamo. Tudi zapisnika o izvedbi ne izdajamo ob montaži, v primeru nepravilnosti je naročnik dolžan poslikati mesto, kjer se je napaka zgodila v spremstvu monterja, tovrstno težavo odpravimo sami brezplačno, rok izvedbe se temu primerno podaljša.

 

GARANCIJA IZDELKA

Za vse naše izdelke podajamo na naše delo garancijsko dobo 24 mesecev od končane izvedbe produkta. V tem času se zavezujemo za odpravo morebitnih napak. Kupec je v primeru uveljavitve garancije dolžan sporočiti in navesti težavo za katero smatra, da naj bi bila predmet reklamacije s pojasnili in slikovnimi materiali na naš elektronski naslov: info@mizarstvo-montaza.si Pred tem predlagamo iskanje rešitve z medsebojnim pogovorom, kjer se lahko v sodelovanju poišče izvor napake in se  jo s pomočjo naših nasvetov reši telefonsko, na številko: 031 801 996 Boštjan. V primeru, da gre za napako, ki jo moramo odpraviti iz naše strani, strmimo k čim krajšemu roku za popravilo, urgentne stvari rešujemo takoj. V primeru strokovnega ogleda napak, je kupec dolžan omogočiti dostop do izdelka, kjer iz naše strani izvedemo, ter odločimo utemeljitev reklamacije, ob ogledu se poda naše mnenje in način pristopa k reševanju vključno z rokom izvedbe, ki naj ne bi bil daljši od 60 dni od prejetja zahtevka. Temelj naše strategije izdelka je, da po poteku reklamacijske dobe še vedno stojimo za svojimi produkti in v vsakem primeru nudimo pomoč in podporo vsem našim kupcem. Prizadevamo se za nadaljevanje našega sodelovanja in hkrati na tak način pridobivati kvalitetne reference za nadaljevanje del.

Osnovne težave, ki niso predmet reklamacije:

 • Zamakanje vode v prostoru ali neprimerna vlažnost prostorov
 • Spreminjanje barvnih odtenkov naravnih materialov
 • Površina lesa je izsušena in potrebuje dodatno nego
 • Les je dar narave zato barve in raznolikost lesne strukture ni predmet reklamacije
 • Mehanske poškodbe površin, udarci praske
 • V primeru neprimerne uporabe izdelka
 • Neprimerno čiščenje z agresivnimi čistili ali topili
 • Slabo zaščiteni deli stavbnega pohištva ob malarskih in zidarskih delih
 • Pregrevanje površin s sistemi za razvlaževanje
 • Poplave in vse ostale nadnaravne sile
 • Barvne in strukturne razlike ob naročilu kasnejše dodelave izdelka
 • Neskladnost barvnih vzorcev iz naših dekorjev na kartah in izdelanega produkta

 

IZDAJANJE RAČUNA

Glede na to, da izdelek naredimo in vgradimo, se račun izda po končani izvedbi in plačilo izvrši na naš TRR račun, ki je podan na dokumentu. Garancijo se uveljavlja z računom, kjer je naveden datum izvedbe. Dolžnost kupca je prevzem računa, ki ga primerno hrani v primeru kasnejših reklamacije. Veljavna reklamacija je na izdan računa od dneva prejetja 8 dni.

 

OSEBNI PODATKI

Zavezujemo se za varovanje osebnih podatkov med podjetjem in kupcem, saj le te uporabljamo za namen medsebojne komunikacije in dostave. Vaše osebne podatke koristimo izključno za poslovni namen in predstavljajo poslovno tajnost in le teh ne posredujemo tretjim osebam.

 

PIŠKOTKI

Spletni piškoti so majhne tekstovne datoteke, ki spletnemu mestu omogočijo, da prepozna in si zapomni uporabnika in njegovo napravo, ko ta obišče določeno mesto, ter uporabnikove nastavitve spletnega mesta, izbire funkcionalnosti spletnega mesta in podobno. Preko brskalnikov se shranijo na trdi disk računalnika, tablico ali mobilno napravo. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev.

 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Leseni izdelki so finalno zaščiteni z laki, olji ali vodnimi lazurami, kar predstavlja dolgoročno vzdrževanje, ki je različno od dejavnikov uporabe in lokacije , kjer se izdelek nahaja. Za notranje izdelke ni večjega vzdrževanja pri lakiranih površinah, za oljene in voskane površine je potrebno vedeti, da je potrebno negovanje, ko se površina lesa ali furnirja osuši in je na njej vidna sprememba glede na stanje novega izdelka. V tem primeru nas obvestite in proti plačilu vam bomo ponudili negovalne stete ali materiale za vzdrževanje. Za zunanje stavbno pohištvo pa velja, da so izpostavljeni zunanjim vplivom, kot so voda, vlaga, mraz itd.., kar pomeni da je vzdrževanje bolj pomembno, načeloma vam na samem začetku strokovno svetujemo in priporočamo najboljšo izbiro lazur ali barve po RAL lestvici, kar se kasneje izraža v kvaliteti na dolgi rok. Tukaj vam nudimo podporo v garancijskem času ali izven, saj lahko le z našo pomočjo primerno zaščitite in nadgradite svoj izdelek za nadaljnjo uporabo. Zelo pomembno navodilo za čiščenje je, vlažna ali suha krpa in z nežnimi detergenti, topila in agresivna čistila niso zaželjena.

 

REŠEVANJE SPOROV

Prizadevamo se, da do sporov med kupci ne prihaja, ker pa se lahko zgodi tudi to, predlagamo reševanje težav na način skupnega jezika med prodajalcem in kupcem, v tem primeru se lahko pisno obrnete na elektronski naslov: info@mizarstvo-montaza.si  in skupaj bomo ugotovili, kako lahko poiščemo sporazumno rešitev za vas.

Samostojni podjetnik v skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL, št. 81/2015) za reševanje morebitnih sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.